Dodany: 2011-09-30 13:25:47

Kto może założyć szkołę nauki jazdyZałożenie ośrodka szkolenia kierowców podobnie jak w przypadku innych działalności gospodarczej wymaga posiadania wiedzy potwierdzonej odpowiednim certyfikatem ukończenia szkolenia na instruktora na nauki jazdy.

 

Podobnie jak prowadzenie własnej kliniki wymaga odbycia studiów na kierunku medycyna tak i w przypadku szkoły uczącej na prawo jazdy Poznań jest wymagana odpowiednia specjalizacja. Bez niej naprawdę nie da się obejść. Posiadając już odpowiednie uprawnienia na przyszłego przedsiębiorcę czekają kolejne czynności, wymagane prawem o prowadzeniu działalności gospodarczej. Z tego też względu każda szkoła ucząca na prawo jazdy Poznań musi posiadać odpowiednie wpisy w rejestrze przedsiębiorców, znajdujących się we właściwym urzędzie gminy.

 

Kolejne kroki przyszły właściciel szkoły nauki jazdy musi skierować do zakładu ubezpieczeń społecznych, zgłaszając siebie jak również zatrudnianych instruktorów do składek na ubezpieczenie społeczne. Nie bez znaczenia będzie również nadanie mu przez urząd statystyczny numeru REGON jak również wyrobienie firmowej pieczątki identyfikującej firmę prowadzącą kurs na prawo jazdy Poznań oraz założenie konta w wybranym banku celem rejestrowania wszystkich operacji finansowych odbywających się na firmowym koncie..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Kto może założyć szkołę nauki jazdy
Nick: